Montenegro
    |         |    

Molimo Vas pažljivo pročitajte Uslove korišćenja pre nego što uđete na sajt.

Koristeći bilo koji internet sajt u nadležnosti Avon-a (“AVON INTERNET SAJTOVI”), obavezali ste se na ove Uslove korišćenja. Ukoliko niste saglasni sa Uslovima korišćenja, molimo vas da ne koristite AVON INTERNET SAJTOVE. U svakom trenutku zadržavamo pravo da izmenimo, bez prethodne najave, Uslove korišćenja, u celosti ili delimično. Pre ulaska na AVON INTERNET SAJTOVE proverite Uslove korišćenja . Smatraće se da ste prihvatili promene posle izmena u Uslovima Korišćenja ukoliko koristite AVON INTERNET SAJTOVE.

OGRANIČENA UPOTREBA

AVON INTERNET SAJTOVI su kreirani, u vlasništvu su i nadgledani su od strane Avon Inc.-a (u daljem tekstu “AVON”, “mi” i “naš”). Sadržaj AVONOVIH INTERNET SAJTOVA je zaštićen zakonom od neovlašćene upotrebe. Osim ako nije izričito navedeno u tekstu, materijal na AVON INTERNET SAJTOVIMA ne sme da se kopira, reprodukuje, distribuira, objavljuje, “upload”-uje, prikazuje, šalje ili prenosi na bilo koji način. Materijal možete preuzimati u Vaše lične nekomercijalne svrhe. Prepravljanje materijala ili korišćenje materijala u bilo koje druge svrhe je kršenje autorskih prava i ostalih vlasničkih prava. Korišćenje bilo kojih oznaka robnih marki sa AVON internet sajta, ili bilo kojeg drugog sadržaja sa AVON internet sajta je izričito zabranjeno, osim na način koji je naveden u Uslovima korišćenja.

FORUM I E-MAIL

AVON može obezbediti korišćenje foruma ili e-maila kao dela AVON web sajta (tzv “Interaktivni mediji”). Ne sme se koristiti/postavljati bilo kakav material koji je protivzakonit, štetan, uznemiravajući, preteći, napadan, propagira mržnju, pogrdan, nasilan, pornografski, poročan, vulgaran, incestan, koji sadrži seksualne ili kriminalne implikacije ili se na bilo koji drugi način kosi sa važećim zakonom. Molim vas da ne postavljate materijale koji su zaštićeni autorskim pravima, patentirani, ili imaju bilo kakva vlasnička prava, osim uz dozvolu vlasnika ili autora. Interaktivni mediji ne treba da se koriste u komercijalne svrhe. Ne smete postavljati materijale koji se odnose na reklamiranje ili promociju usluga bilo koje vrste ili prodaje dobara. Strogo vam je zabranjeno da uznemiravate druge posetioce Avon web sajta tako što ćete im nuditi da postanu članovi nekog komercijalnog on line servisa ili neke druge organizacije. Bilo koji materijal koji postavite na AVON WEB SAJT putem Interaktivnih medija, neće se smatrati poverljivim materijalom, a Avon će taj materijal moći da koristi bez bilo kakvih ograničenja. U skladu sa tim, postavljanjem bilo kakve informacije na AVON WEB sajt (čet, forum, e-mail …), pružate mogućnost Avon-u da u svakom trenutku, bez poštovanja autorskih prava, neopozivo, neograničeno koristi, reprodukuje, menja, izdaje, koristi u drugim oblicima i distribuira te informacije ili materijale u medijima, odmah ili nakon nekog vremenskog perioda. U skladu sa gore navedenim, na sve vaše lične podatke (npr. ime, adresa, telefon) koje ste dostavili Avon-u primenjivaće se izjava o Sigurnosti i Privatnosti koja se nalazi na AVON WEB SAJTU. Zadržavamo pravo da preuredimo sve informacije i materijale koje ostavljate na sajtu i da odlučimo da li želimo ili ne želimo da se ti materijali i informacije nalaze u interaktivnim medijima. Interaktivni mediji sadrže mišljenja, stavove i druge sadržaje trećih strana. Mi ne snosimo odgovornost za gledanje ili potvrdu takvih sadržaja, uključujući istinitost tih sadržaja, pouzdanost ili usklađenost sa zakonima o autorskim pravima i drugim važećim zakonima. Bilo koje mišljenje, stav i sadržaj koji je na sajt postavila treća strana je stvar treće strane a ne odgovornost AVON-a. Avon ne podržava mišljenja, stavove ili druge materijale koji su postavljeni i koji su dostupni putem Interaktvnih medija.

CILJNA GRUPA

Ukoliko nije drugačije naznačeno, materijali na sajtu su postavljeni isključivo u cilju promocije proizvoda. Avon ne brani da se materijali koji se nalaze na ovom sajtu koriste u drugim državama. Oni koji se odluče da pristupe sajtu iz drugih država su sami odgovorni za usaglašavanje sa lokalnim zakonima.

ODRICANJE OD PRAVA

AVON INTERNET SAJTOVI SU DATI “TAKVI KAKVI JESU”, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI GARANCIJE ZA NAZIV, MOGUĆNOST PRODAJE ILI SPREMNOST ZA ODREĐENE SVRHE. ZA MATERIJAL KOJI SE NALAZI NA AVON INTERNET SAJTU, ILI KOJI JE DOSTUPAN PREKO AVON INTERNET SAJTA, AVON NE GARANTUJE TAČNOSTI, POUZDANOSTI, PRAVOVREMENOSTI ILI POTPUNOST. KORIŠĆENJE TAKVOG MATERIJALA BIĆE NA VAŠ SOPSTVENI RIZIK. AVON NE GARANTUJE DA SU AVON INTERNET SAJTOVI DOSTUPNI U SVAKO DOBA, DA RADE BEZ PREKIDA, ILI BEZ GREŠAKA, DA ĆE GREŠKE BITI ISPRAVLJENE, DA SU AVON INTERNET SAJTOVI ILI SERVERI, KOJI IH ČINE DOSTUPNIM, BEZ VIRUSA ILI OSTALIH OPASNIH KOMPONENTI. AVON INTERNET SAJTOVI MOGU DA SADRŽE TEHNIČKE NETAČNOSTI ILI ŠTAMPARSKE GREŠKE I MOGU BITI PROMENJENI BEZ OBAVEŠTENJA. AVON MOŽE VRŠITI POBOLJŠANJA I/ILI IZMENE KOJE SE TIČU PROIZVODA, INFORMACIJA I/ILI USLUGA KOJE SE NALAZE NA AVON INTERNET SAJTOVIMA U BILO KOJE VREME, BEZ OBAVEŠTENJA.

INTERNET LINKOVI KA ILI SA DRUGIH SAJTOVA

AVON nije povezan ili udružen sa kompanijama koje imaju link ka ili sa AVON internet sajtova. Izričito se ograđujemo od odgovornosti za tačnost, sadržaj, ili dostupnost informacija nađenih na sajtovima koji imaju link ka ili sa AVON internet sajtova. Ne možemo da osiguramo vaše zadovoljstvo bilo kojim proizvodom ili uslugom koja se nalazi na sajtovima drugih kompanija koji imaju link ka ili sa AVON internet sajtova, s obzirom da te druge sajtove poseduju i njima upravljaju nezavisni poslodavci. Ne garantujemo za bilo koju robu, niti smo preduzeli korake da potvrdimo tačnost ili pouzdanost informacija koje se nalaze na drugim sajtovima. Ne nudimo i ne garantujemo za sigurnost bilo kojih informacija (uključujući kreditne kartice i lične informacije) koje se mogu tražiti od vas na drugim sajtovima.

OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

AVON NIJE ODGOVORAN ZA BILO KAKVE SLUČAJNE, POJEDINAČNE, POSLEDIČNE, KAZNENE, DIREKTNE ILI INDIREKTNE GUBITKE ILI OŠTEĆENJA NASTALA KORIŠĆENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠĆENJA AVON INTERNET SAJTOVA, ČAK IAKO JE AVON ILI AVON OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK UPOZOREN NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE. MOŽE SE DESITI DA VAŽEĆI ZAKON U VAŠOJ ZEMLJI NE DOZVOLJAVA OGRANIČENJE ILI IZUZIMANJE OD ODGOVORNOSTI U SLUČAJU SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE I U TAKVIM SITUACIJAMA NA VAS SE NEĆE ODNOSITI NAVEDENA OGRANIČENJA. NI U KOM SLUČAJU AVONOVA TOTALNA ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA SVE ŠTETE, GUBITKE, ILI UZROKE AKCIJA (BILO U UGOVORU, KRIVICI, ILI NA DRUGI NAČIN) NE PRELAZI SUMU KOJU STE PLATILI, AKO ONA POSTOJI, ZA PRISTUP OVOM SAJTU.

OBEŠTEĆENJE

AVON, predstavništva, direktori, menadžeri, osobe pod autorskim ugovorom ili ugovorom o delu, drugi partneri i stalno zaposleni su zaštićeni od plaćanja bilo kakvih advokatskih i drugih troškova, vezanih za prestupe koje su izvršila druga lica a koja se tiču materijala ili informacija poslatih kroz Interaktivne medije, korišćenjem AVON Internet sajtova, konekcijom ka AVON internet sajtovima, kršenjem uslova korišćenja ili kršenjem drugih prava.

RAZNO

Svi sporovi koji nastanu povodom ovih Uslova korišćenja rešavaće se pred nadležnim sudom u Beogradu. Ukoliko se bilo koji zahtev iz Uslova korišćenja proglasi nezakonitim, ništavnim, ili neizvodljivim (iz bilo kojih razloga), onda će se taj zahtev izbaciti iz Uslova korišćenja i neće uticati na validnost ostalih zahteva.