Montenegro
    |         |    
POSLEDNJI PUT AŽURIRANO: [27.08.2018]

IZJAVA O PRIVATNOSTI PODATAKA KOMPANIJE AVON

SADRŽAJ:

UVOD: PREDMET
LICNI PODACI
PODACI KOJI NISU LICNE PRIRODE
"COOKIES" I DRUGE TEHNOLOGIJE
IP ADRESE
DRUŠTVENE MREŽE I INTERAKTIVNI ALATI
INTERNET SAJTOVI TRECIH LICA
OGLAŠIVACI – TRECA LICA
BEZBEDNOST
MOGUCNOST IZBORA
MOGUCNOST PRISTUPA
ZADRŽAVANJE INFORMACIJA
KORIŠCENJE SAJTA OD STRANE DECE
PREKOGRANICNI PRENOS INFORMACIJA
AŽURIRANJE OVE IZJAVE O PRIVATNOSTI PODATAKA
KONTAKTIRAJTE NAS
AVON DAME
DODATNE INFORMACIJE ZA POTENCIJALNE PREDSTAVNIKE

UVOD: PREDMET

Avon Cosmetics Montenegro d.o.o. („Avon“ ili „mi“) smo sacinili ovu Izjavu o privatnosti podataka kako bismo vas informisali o tome na koji nacin prikupljamo, koristimo i obelodanjujemo informacije.
Ova Izjava o privatnosti podataka primenjuje se na informacije prikupljene putem ovog internet sajta i bilo kojih drugih sajtova za mobilne uredaje, aplikacija, vidžeta (widget) i drugih interaktivnih sadržaja koji su putem linka povezani sa ovom Izjavom o privatnosti podataka („Sajt“). Izuzev ukoliko nije posebno naznaceno u daljem tekstu, ova Izjava o privatnosti podataka ne primenjuje se na informacije prikupljene od strane kompanije Avon na drugi nacin, kao što su informacije prikupljene van interneta.
Kompanija Avon nudi Avon Damama mogucnost kupovine kao i promocije svojih proizvoda (u daljem tekstu Avon Dame). Avon Dame nisu zaposleni u kompaniji Avon. Stoga kompanija Avon ne kontroliše niti je odgovorna za prikupljanje, korišcenje i obelodanjivanje Licnih podataka od strane Avon Dama, ukljucujuci i prikupljanje, korišcenje i obelodanjivanje podataka u marketinške svrhe. Ukoliko Avon Dami pružite informacije putem Sajta, kompanija Avon ce imati pristup datim informacijama i prema njima se odnositi u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti podataka. Avon dame mogu kompaniji Avon dostaviti informacije u vezi sa svojim preporukama, u kom slucaju ce se kompanija Avon, od trenutka kada date informacije budu u njenom posedu, prema istima odnositi u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti podataka.

Ukoliko ste Avon Dama ili želite da postanete Avon Dama, pored opštih odredbi ove Izjave o privatnosti podataka, molimo vas da procitate poglavlje Avon Dame na kraju ove Izjave o privatnosti podataka kako biste saznali važne informacije o drugim postupcima zaštite licnih podataka koji se odnose na vas.

LICNI PODACI

Prikupljanje licnih podataka. „Licni podaci“ predstavljaju informacije na osnovu kojih možete biti identifikovani, kao što su imena, poštanske adrese (ukljucujuci i adrese na koje se šalju fakture ili proizvodi), broj telefona, adresa elektronske pošte, broj kreditne kartice i korisnicko ime. Mi prikupljamo Licne podatke od vas onda kada se odlucite da ucestvujete u našim ponudama i programima ili kada nam na drugi nacin direktno pružate informacije, što ukljucuje i registrovanje kod nas, kupovinu proizvoda, ucešce u našim interaktivnim sadržajima ili druge vrste interakcije sa nama na Sajtu.
Korišcenje licnih podataka. Naša kompanija može koristiti Licne podatke:

 • u svrhe za koje ste nam konkretno pružili date informacije ukljucujuci, bez ogranicenja, i kako biste nam omogucili da odgovorimo na vaša pitanja i obradimo i ispunimo vaše zahteve;
 • kako bismo vam slali informacije o vašem odnosu ili transakcijama sa našom kompanijom;
 • kako bismo vas informisali o proizvodima, uslugama, programima i ponudama za koje smatramo da biste mogli biti zainteresovani, a putem elektronske pošte, SMS poruka, telefona ili pošte.
 • kako bismo personalizovali vaš odnos sa našom kompanijom, ukljucujuci prezentaciju proizvoda i ponuda koje su posebno prilagodene vašim potrebama;
 • kako bismo vam omogucili da koristite naš Sajt i da putem istog komunicirate i ostvarite interakciju sa drugima;
 • u naše interne, poslovne svrhe, kao što su analiza podataka, revizija, razvoj novih proizvoda, unapredenje našeg internet sajta, unapredenje naših usluga, utvrdivanje trendova u korišcenju i ocena uspešnosti naših promotivnih kampanja;
 • kako bismo vam omogucili da ucestvujete u nagradnim igrama, takmicenjima i slicnim promocijama i kako bismo upravljali pomenutim aktivnostima (Neke od pomenutih aktivnosti imaju dodatna pravila, koja mogu sadržati dodatne informacije o tome na koji nacin koristimo i obelodanjujemo vaše Licne podatke, te vam preporucujemo da data pravila pažljivo procitate);
 • kako bismo obradili i ispunili vaše porudžbine ili vam na drugi nacin dostavili proizvode ili pružili usluge, na primer, kako bismo obradili vaše uplate, isporucili vam robu, komunicirali sa vama u vezi sa proizvodima koje ste kupili i pružili vam korisnicku podršku u vezi s istima; i
 • kako bismo vam omogucili da šaljete elektronsku poštu drugim licima putem funkcije „pošalji prijatelju“. (Korišcenjem pomenute mogucnosti, izjavljujete nam da imate pravo da u pomenute svrhe koristite i nama dostavite ime i adresu elektronske pošte vašeg prijatelja. Podaci o vašem prijatelju bice korišceni iskljucivo za prosledivanje elektronske pošte i nece biti sacuvani u našim bazama podataka.);

Razmena licnih podataka. Vaše Licne podatke možemo dostaviti:

 • kompanijama koje su nama povezane, odnosno koje su deo grupe Avon kompanija (kliknite ovde da biste videli spisak), ali ne za njihove direktne martkeniške potrebe. Avon Cosmetics Montenegro d.o.o. ima kontrolu nad podacima i snosi odgovornost za zajednicki korišcene Licne podatke;
 • trecim licima koja pružaju usluge kompaniji Avon, kao što su hostovanje internet sajtova, analiza podataka, obrada placanja, izvršenje porudžbina, obezbedenje infrastrukture, usluge informacionih tehnologija, korisnicki servis, usluge slanja elektronske pošte, obrada transakcija putem kreditnih kartica, revizija, obuka i druge slicne usluge. (Pomenutim trecim licima bice dostavljeni vaši Licni podaci ili biti omogucen pristup istima radi pružanja pomenutih usluga našoj kompaniji ili u ime nje);
 • Avon Damama, i to u meri u kojoj su im dati podaci potrebni kako bi vas kontaktirali, izvršili vaše porudžbine ili vam pružali usluge;
 • trecim licima u slucaju bilo kakve reorganizacije, spajanja, prodaje, zajednickog ulaganja, ustupanja, prenosa ili drugog raspolaganja, u celosti ili delimicno, našim poslovima, imovinom ili zalihama (ukljucujuci i slucajeve u vezi sa bilo kojim stecajnim ili slicnim postupkom); i
 • ukoliko smatramo da je to potrebno ili ispravno: (a) u skladu sa važecim propisima ukljucujuci i propise izvan vaše zemlje prebivališta; (b) u skladu sa sudskim postupkom; (c) radi odgovora na zahteve javnih i državnih organa ukljucujuci i javne i državne organe izvan vaše zemlje prebivališta; (d) radi primene naših uslova i odredbi; (e) radi zaštite poslovanja naše kompanije ili bilo koje od naših povezanih kompanija; (f) radi zaštite prava, privatnosti, bezbednosti ili imovine naše kompanije i/ili naših povezanih kompanija, vas ili drugih lica; i (g) kako bismo mogli da koristimo dostupne pravne lekove ili umanjimo eventualnu štetu koju bismo pretrpeli.

PODACI koji nisu licne prirode

Prikupljanje podataka koji nisu licne prirode. „Podaci koji nisu licne prirode“ predstavljaju bilo koje informacije koje ne otkrivaju vaš licni identitet, kao što su:

 • informacije sa Internet citaca
 • informacije prikupljene putem kukija (cookies), piksel oznaka (pixel tags) i drugih tehnologija
 • demografski podaci i druge informacije pružene od strane vas ili naših Samostalnih predstavnika prodaje
 • zbirni pregled podataka

Mi i naši spoljni saradnici - dobavljaci možemo prikupljati Podatke koji nisu licne prirode na razlicite nacine. Na primer, mi:

 • prikupljamo informacije kao što je vrsta vašeg racunara (Windows ili Macintosh), rezolucija ekrana, verzija operativnog sistema i vrsta i verzija Internet citaca.
 • prikupljamo demografske podatke, kao što su podaci o vašoj lokaciji, obrazovanju, zanimanju, godištu, polu, kao i druge informacije, kao što su one o vašim hobijima i posebnim interesovanjima, kada nam pomenute informacije dobrovoljno pružite.  Izuzev ukoliko nisu kombinovane sa Licnim podacima, na osnovu pomenutih informacija ne možete biti identifikovani ni vi niti bilo koje drugo lice.

Zbirni pregled podataka. Naša kompanija može objedinjavati Licne podatke tako da na osnovu takvog zbirnog pregleda podataka ne možete biti identifikovani ni vi niti bilo koje drugo lice, kao na priemr u slucaju korišcenja Licnih podataka da bi se izracunao procenat naših klijenata koji žive na odredenom podrucju. U nekim slucajevima, možemo kombinovati Podatke koji nisu licne prirode sa Licnim podacima (kao što je kombinovanje vašeg imena sa vašom geografskom lokacijom). Ukoliko kombinujemo bilo koje Podatke koji nisu licne prirode sa Licnim podacima, prema tako kombinovanim podacima cemo se odnositi kao prema Licnim podacima sve dok su medusobno kombinovani.
Korišcenje i razmena Podataka koji nisu licne prirode. S obzirom na to da na osnovu Podataka koji nisu licne prirode ne možete biti identifikovani, možemo prikupljati, koristiti i obelodanjivati Podatke koji nisu licne prirode u bilo koje svrhe.

„COOKIES“ I DRUGE TEHNOLOGIJE

„Cookies“: Mi i naši pružaoci usluga – treca lica možemo koristiti tzv. „kukije“ (cookies) na Sajtu. Kukiji omogucavaju web serveru da vrši prenos podataka na racunar radi vodenja evidencije i u druge svrhe. Mi koristimo kukije i druge tehnologije kako bismo vam, izmedu ostalog, na što bolji nacin pružili informacije koje su prilagodene vašim potrebama i olakšali vaš kontinuirani pristup Sajtu i njegovo korišcenje. Takode, naša kompanija dozvoljava dobavljacima da koriste kukije na našem internet sajtu. Ukoliko ne želite da se vrši prikupljanje informacija putem upotrebe kukija, kod vecine internet citaca postoji jednostavan postupak koji vam omogucava da sprecite njihovu upotrebu. Ukoliko želite dodatne informacije o kukijima, posetite sledeci internet sajt, koji nije povezan sa kompanijom Avon:  http://www.allaboutcookies.org/.
„Local Storage Objects“: Mi i naši pružaoci usluga – treca lica možemo koristiti tzv. Flash objekte za lokalno skladištenje podataka (Flash Local Storage Objects odnosno „Flash LSO objekte“) u odredenim slucajevima, ukljucujuci i slucajeve u kojima želimo da vas prepoznamo i zapamtimo šta ste narucili. Flash LSO objekti se razlikuju od kukija vašeg internet citaca po kolicini i vrsti skladištenih podataka. Pored toga, vi u vecini slucajeva ne možete kontrolisati, obrisati ili onemoguciti prihvatanje Flash LSO objekata u vašem internet citacu. Ukoliko želite dodatne informacije o Flash LSO objektima, kao i da saznate na koji nacin možete da ih kontrolišete, kliknite na stranicu za podršku za aplikaciju Flash Player i izaberite Global Storage Settings Panel i pratite uputstva. Da biste videli koji Flash LSO objekti se trenutno nalaze na vašem racunaru, izaberite Website Storage Settings Panel i pratite uputstva da biste pregledali ili, ukoliko želite, izbrisali bilo koji Flash LSO objekat.
„Pixel tag“ i druge tehnologije: Prozirne GIF datoteke (clear GIFs) predstavljaju male graficke datoteke sa jedinstvenim identifikatorom, cija je funkcija slicna funkciji kukija. Medutim, za razliku od kukija, koji se skladište na hard disku vašeg racunara, prozirne GIF datoteke su nevidljive i postavljene na samoj internet stranici. Možemo koristiti prozirne GIF datoteke (poznate i kao web svetionici (web beacons), web oznake (web bugs) ili piksel oznake (pixel tags) u vezi sa Sajtom kako bismo, izmedu ostalog, pratili aktivnosti posetilaca našeg sajta i obracunavali statisticke podatke o korišcenju Sajta i brzini odziva. Mi i naši pružaoci usluga – treca lica možemo takode koristiti prozirne GIF datoteke u porukama elektronske pošte u HTML formatu kako bismo lakše pratili brzinu odziva u vezi sa elektronskom poštom, merili uspešnost naših marketinških kampanja i utvrdili kada se naše poruke elektronske pošte citaju ili prosleduju.
Web analitika: Kompanija Avon može saradivati sa pružaocima usluga – trecim licima koji koriste tehnologije opisane u ovom poglavlju kako bi vršila web analitiku koja nam pomaže da bolje pratimo i razumemo nacin na koji posetioci koriste naš Sajt. Na primer, koristimo usluge Omniture-a, pružaoca usluga– treceg lica u oblasti web analitike, koji nam pomaže da unapredimo rezultate našeg internet sajta i korisnicko iskustvo. Ukoliko želite dodatne informacije i da se upoznate sa politikom zaštite privatnosti u vezi sa tehnologijom Omniture i njegovim alatom kojim možete uskratiti dozvolu za pracenje vaših podataka, posetite njihov centar za zaštitu privatnosti. ]
„Vidžeti“, aplikacije i slicne tehnologije. Ukoliko se odlucite da koristite tehnologiju koju obezbedi naša kompanija (kao što je vidžet (widget)), svi Licni podaci ili druge informacije koje stavite na raspolaganje putem pomenute tehnologije mogu postati javno dostupne, na primer, putem društvenih mreža i drugih internet sajtova i platformi na kojima se može omoguciti korišcenje date tehnologije. Takode, neke tehnologije imaju mogucnost distribucije preko drugih lokacija (na primer, vaš prijatelj ili klijent može na svom blogu postaviti vidžet koji sadrži vaše podatke). Kompanija Avon ne snosi odgovornost za prikupljanje, korišcenje ili obelodanjivanje Licnih podataka i/ili drugih informacija koje postanu javno dostupne.

IP Adrese

Na koji nacin prikupljamo IP adrese
Vaša „IP adresa“ predstavlja broj koji vaš internet provajder automatski dodeljuje racunaru koji koristite.
IP adresa može biti identifikovana i automatski evidentirana u datotekama za evidenciju na našem serveru svaki put kada korisnik poseti Sajt, zajedno sa vremenom posete i stranicama koje su posecene. Prikupljanje IP adresa je uobicajena praksa na internetu i mnogi internet sajtovi automatski vrše prikupljanje IP adresa.
Na koji nacin koristimo i obelodanjujemo IP adrese
IP adrese možemo koristiti u svrhe kao što su izracunavanje nivoa korišcenja Sajta, pomoc prilikom utvrdivanja problema na serveru, otkrivanje prevara i administriranje Sajta. Takode možemo koristiti i obelodanjivati IP adrese u sve svrhe u koje koristimo i obelodanjujemo Licne podatke. Treba uzeti u obzir cinjenicu da se prema IP adresama, datotekama za evidenciju na serveru i pratecim informacijama odnosimo kao prema Podacima koji nisu licne prirode, izuzev u slucajevima kada smo u obavezi da postupamo drugacije u skladu sa važecim propisima.

DRUŠTVENE MREŽE I INTERAKTIVNI ALATI

Odredeni sadržaji na našem Sajtu mogu vam omoguciti da vršite interakciju sa našom kompanijom i drugim licima. Pomenuti sadržaji mogu podrazumevati blogove, oglasne table, mogucnost slanja poruka, mogucnost „cetovanja“ i kreiranje profila na društvenim mrežama. Kada koristite pomenute mogucnosti potrebno je da znate da svaka informacija koju dostavite, ukljucujuci i vaše ime, lokaciju i adresu elektronske pošte, može postati javno dostupna drugim licima. Naša kompanija ne snosi odgovornost ni za jednu informaciju koju odlucite da dostavite putem pomenutih interaktivnih sadržaja, a preporucujemo vam da ne obelodanjujete bilo koje osetljive Licne podatke (kao što su zdravstveni podaci ili podaci o kreditnim karticama) putem datih sadržaja. Ukoliko koristite pomenute sadržaje, vaši Licni podaci mogu ostati na Sajtu cak i nakon što prestanete da ga koristite.

INTERNET SAJTOVI TRECIH LICA

Naš Sajt može sadržati linkove ka internet sajtovima trecih lica. Naša kompanija ne snosi odgovornost za zaštitu privatnosti na internet sajtovima trecih lica koji su linkovima povezani ili integrisani sa našim Sajtom, niti za zaštitu privatnosti od strane kompanija – trecih lica koje se bave oglašavanjem na internetu. Postavljanje linka na Sajtu ne podrazumeva podršku naše kompanije u korist sajta ka kom je dati link postavljen. Avon Dame snose iskljucivu odgovornost za svoje internet sajtove i za sve informacije koje su prikupljene na tim sajtovima.Ukoliko Avon Dama koristi Sajt kompanije Avon za prikupljanje informacija od vas, kompanija Avon može imati pristup pomenutim informacijama i prema istima ce se odnositi u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti podataka.

OGLAŠIVACI – TRECA LICA

Naša kompanija može koristiti usluge kompanija – trecih lica koje se bave oglašavanjem i koje nude oglase kada posetite naš Sajt. Pomenute kompanije mogu koristiti informacije o vašim posetama Sajtu kako bi ponudile oglase o proizvodima i uslugama za koje biste mogli biti zainteresovani. Prilikom postavljanja oglasa na ovom Sajtu, pomenute kompanije mogu postaviti ili prepoznati jedinstveni kuki na vašem internet citacu. Ukoliko želite dodatne informacije o tome i nacinu na koji možete spreciti korišcenje datih informacija od strane pomenutih kompanija, posetite stranicu Network Advertising

BEZBEDNOST

Naša kompanija koristi odgovarajuce organizacione, tehnicke i administrativne mere kako bi zaštitila Licne podatke koji su pod našom kontrolom. Nažalost, ni za jedan prenos podataka preko interneta ili sistem za skladištenje podataka ne može se garantovati da je 100% bezbedan. Ukoliko iz bilo kog razloga smatrate da vaša interakcija sa našom kompanijom više nije bezbedna (na primer, ukoliko smatrate da je bezbednost vašeg naloga kod nas ugrožena), molimo vas da nas odmah obavestite o nastalom problemu, u skladu sa poglavljem Kontaktirajte nas u daljem tekstu.

MOGUCNOST IZBORA

Ukoliko želite da prestanete da primate marketinške i/ili promotivne ponude od kompanije Avon, možete nam poslati zahtev na adresu koja je data u poglavlju Kontaktirajte nas u daljem tekstu.
Nastojacemo da ispunimo vaše zahteve što je pre moguce a u zakonski predvidenom roku.

MOGUCNOST PRISTUPA

Ukoliko želite da pregledate, ispravite ili izbrišete Licne podatke koji su nam prethodno dostavljeni, možete nas kontaktirati na nacin naveden u poglavlju Kontaktirajte nas u daljem tekstu. U vašem zahtevu, jasno navedite podatke koje želite da izmenite. Nastojacemo da odgovorimo na vaš zahtev što je pre moguce.

ZADRŽAVANJE INFORMACIJA

Naša kompanija ce zadržati vaše Licne podatke u vremenskom periodu koji je neophodan kako bi se ispunila svrha njihovog korišcenja u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti podataka, izuzev ukoliko duži vremenski period nije neophodan ili dozvoljen u skladu sa zakonom.

KORIŠCENJE SAJTA OD STRANE DECE

Ovaj Sajt nije namenjem osobama mladim od cetrnaest (14) godina, te stoga zahtevamo da pomenute osobe ne pružaju Licne podatke putem Sajta.

PREKOGRANICNI PRENOS INFORMACIJA

Vaši Licni podaci mogu biti skladišteni i obradivani u svakoj zemlji u kojoj naša kompanija posluje, a vašim stupanjem u interakciju sa našom kompanijom i pružanjem bilo kojih Licnih podataka, dajete saglasnost za prenos informacija u zemlje izvan vaše zemlje prebivališta, ukljucujuci i Sjedinjene Americke Države, u kojima mogu važiti drugacija pravila o zaštiti podataka od onih koja se primenjuju u vašoj zemlji.

AŽURIRANJE OVE IZJAVE O PRIVATNOSTI PODATAKA

Naša kompanija može, s vremena na vreme, vršiti izmene ove Izjave o privatnosti podataka. Procitajte napomenu pod nazivom „POSLEDNJI PUT AŽURIRANO“ na vrhu ove stranice da biste saznali kada je ova Izjava o privatnosti podataka poslednji put izmenjena. Sve izmene ove Izjave o privatnosti podataka stupaju na snagu kada na Sajtu postavimo izmenjenu Izjavu o privatnosti podataka. Vaše stupanje u interakciju sa našom kompanijom nakon pomenutih izmena tumacice se kao vaš pristanak na izmenjenu Izjavu o privatnosti podataka.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti podataka, obratite nam se putem elektronske pošte na sledecu adresu mne.office@avon.com , ili redovnom poštom na adresu Cetinjski put 36, Podgorica. S obzirom na to da bezbednost komunikacije putem elektronske pošte nije uvek zašticena, u poruke elektronske pošte koje šaljete našoj kompaniji nemojte unositi osetljive informacije.

AVON DAME

Sledece odredbe se primenjuju iskljucivo na Avon Dame:
Ova Izjava o privatnosti podataka primenjuje se na Licne podatke Avin Dama koje kompanija Avon prikuplja putem interneta ili na drugi nacin. Pomenute informacije bice prikupljane uz bilo koje druge Licne podatke koje prikupljamo od vas kao klijenta kompanije Avon, na nacin koji je opisan u prethodnom tekstu.
Ukoliko želite da postanete Avon Dama, naša kompanija može prikupljati i koristiti vaše Licne podatke, ukljucujuci i informacije u vezi sa vašom kreditnom sposobnošcu kako bismo utvrdili da li ispunjavate uslove.
Da biste postali Avon Dama, od vas se može zahtevati da zakljucite poseban ugovor sa kompanijom Avon („Registracioni karton“). Ukoliko ste potpisali Registracioni karton, naša kompanija može prikupljati, koristiti i obelodanjivati vaše Licne podatke u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti podataka i odredbama ugovora.Takode, naša kompanija može po potrebi prikupljati, koristiti i obelodanjivati vaše Licne podatke radi ispunjavanja svojih obaveza po osnovu Ugovora. U slucaju neslaganja izmedu ove Izjave o privatnosti podataka i Ugovora, primenjivace se odredbe Ugovora.
Kada postanete Avon Dame, naša kompanija može obelodaniti vaše Licne podatke:

 • Menadžerima zone;
 • Sales leaderima;
 • Nadležnim organima ukoliko je to potrebno radi poštovanja zakonskih normi kao što su poreske i knjigovodstvene obaveze.

Takode, naša kompanija može kombinovati Podatke koji nisu licne prirode, a koje prikupljaju naša kompanija i naši spoljni saradnici - dobavljaci u vezi sa vašim korišcenjem našeg Sajta (kako je opisano u prethodnom tekstu), sa vašim jedinstvenom šifrom Avon Dame. Kombinovane informacije možemo koristiti u svrhe kao što je analiza korišcenja naših Sajtova od strane Avon Dama radi ocene i unapredenje našeg modela poslovanja, kao i u druge svrhe u vezi sa internom analitikom.

DODATNE INFORMACIJE ZA POTENCIJALNE PREDSTAVNIKE

Kada dostavljate svoje lične podatke kompaniji Avon ili Avon Dami/Sales Lideru/Menadžeru Zone kako biste se raspitali o tome kako se postaje Avon Dama, vaši lični podaci biće podeljeni sa kompanijom Avon ili Avon Damom/Sales Liderom/Menadžerom Zone isključivo sa ciljem da Vas kontaktiramo kako biste razgovarali o tome da postanete Avon Dama. Ovo može biti elektronskim putem, uključujući e-mail, telefon, SMS, MMS i društvene medije. Ukoliko ne postanete Avon Dama, vaši lični podaci će biti izbrisani od strane Avon kompanije u roku od 90 dana.