Montenegro
    |         |    

DSA

Avon je član - osnivač Asocijacije Direktne Prodaje tj. "Direct Selling Association" (DSA), tela koje radi na promovisanju visokih standarda kada je u pitanju direktna prodaja proizvoda kupcima.

DSA je formirana 1965. da među svojim članovima održi najviše standarde, imajući na umu privilegovanu vezu sa kupcima  - obavljanje posla u domovima svojih kupaca. 1987. direktor "Fair Trading"-a odobrio je DSA "Kodeks Rada". Cilj DSA je da osigura da njeni članovi svojim kupcima ponude stepen zaštite potrošaca koji je najmanje jednak bilo kom drugom stepenu zaštite koji pružaju ostali konkurenti. Nezavisan "Code Administrator" ažurira DSA pravila.

DSA je član Federacije Evropske Asocijacije Direktne Prodaje koja je usvojila opštepoznata pravila "Kodeks Rada" (Code of Practice) za članove Evropske Unije.
Više o Asocijaciji Direktne Prodaje možete saznati na http://www.dsa.org/

DSE Etički kodeks možete pogledati ovde.

Nemate flash player / You don't have flash player