POLISA VEZANA ZA SAKUPLJANJE I KORIŠĆENJE LIČNIH PODATAKA

Avon.Inc (u daljem tekstu samo "Avon"), poštuje vašu privatnost jer je ona nama veoma važna. Iako nam prikupljene informacije o našim kupcima omogućavaju da pružimo kvalitetnu uslugu u skladu sa njihovim potrebama, poverenje naših kupaca ostaje naš prioritet. Ova polisa je pripremljena kako bi naglasili našu posvećenost da obezbedimo potpunu poverljivost podataka koji se tiču naših kupaca i da bi vas informisali o našem načinu sakupljanja, korišćenja i objavljivanja podataka koji su ostvareni u komunikaciji sa Avon-om.

Saglasnost

UKOLIKO STE SAGLASNI DA U KOMUNIKACIJI SA AVONOM, NJEGOVIM SERVIS PROVAJDERIMA I OPUNOMOĆENICIMA UPOTREBLJAVATE LIČNE PODATKE, DAJETE NAM AUTORIZACIJU DA PRIKUPLJAMO, KORISTIMO I UPOTREBLJAVAMO TAKVE LIČNE INFORMACIJE U SKLADU SA OVOM POLISOM I U SKLADU SA ZAKONOM.

U svakom trenutku možete da odbijete ili povučete vaš pristanak zbog specifičnih razloga, kontaktirajući osobu koja je zadužena za poverljivost podataka u Avon-u. Ukoliko odbijete ili povučete vaš pristanak, možda nećemo biti u mogućnosti da vas snabdevamo ili da nastavimo da vas snabdevamo određenim proizvodima, uslugama ili informacijama koje bi mogli da vam budu od koristi.

Sakupljanje poverljivih ličnih podataka

S vremena na vreme, Avon prikuplja lične podatke od kupaca. Ti podaci su: ime, godine, pol, šifra Avon Dame/Gospodina, adresa, broj telefona, kao i informacije koje se tiču načina isporuke robe.

Razlozi sakupljanja ličnih podataka

Uglavnom, Avon prikuplja i objavljuje lične podatke kupaca u sledeće svrhe: radi donošenja ispravnih i jasnih odluka koje se tiču raznih vaših zahteva, za promociju i poboljšanje proizvoda, dobara i usluga, pored toga i za: direktan marketing i Internet, za odgovore na pitanja koja se tiču šifra Avon Dame/Gospodina i ostalih podataka; za ispunjenje pravnih i zahteva koji se tiču regulativa; za vođenje i razvoj kompanije, za obezbeđivanje proizvoda, usluga i dobara koji najviše odgovaraju vašim potrebama, intresovanjima i situaciji. Lični podaci će se objavljivati u navedene svrhe i to u slučajevima kada se smatra da je to neophodno, a sve u skladu sa zakonom i koristiće se samo informacije koje su neophodne u skladu sa okolnostima.

Kome su dostupni vaši lični podaci

Avon može slati lične podatke kojima raspolaže: servis provajderima, agenciji za naplatu dugovanja i drugim stranama koje su poverenici Avon-a, kako bi mogli da vode poslovanje Avon-a. Ukoliko Avon odluči da poverljive informacije koristi u javne svrhe, vama će biti data mogućnost da odaberete da li želite da vaši lični podaci budu korišćeni u te svrhe ili ne.

Obaveze Avon-a

Ovom polisom, Avon se obavezuje da će: ograničiti prikupljanje i upotrebu poverljivih podataka kupaca koji su neophodni radi ispunjavanje gore pomenutih obaveza; obezbediti pristup ovim podacima samo onim zaposlenima u Avon-u za čiji posao su ovi podaci neophodni, neće otkrivati poverljive podatke trećoj strani pre nego što dobije odobrenje od kupaca ili ako nije u skladu sa zakonom, da će podatke koristiti u slučajevima kada je to zaista neophodno: kada je u pitanju pružanje uluge koje se tiču proizvoda i usluga…; omogućiti kupcima da nas kontaktiraju, u svako vreme, i izjasne se da ne žele da koristimo njihove poverljive podatke; zahtevati od svakog našeg partnera koji koristi vaše poverljive informacije da se pridržava strogih sigurnosnih principa; ažurirati poverljive lične informacije ili ih ispravljati, ukoliko je potrebno; održavati odgovarajući nivo fizičke, proceduralne i tehničke zaštite u kancelarijama kao i u bazama podataka gde se informacije čuvaju kako bi se smanjio rizik od bilo koje vrste neautorizovanog pristupa, reprodukcije, korišćenja ili prepravljanja ličnih podataka.

Lični podaci na web sajtu

Lične informacije se prikupljaju popunjavanjem on line upitnika ili prijave, ili kada se prijavljujete za neko takmičenje. Ove informacije se prikupljaju i koriste u skladu sa ovom polisom. Naravno, svaki pojedinac se može izjasniti da ne želi da daje svoje podatke elektronskim putem. Dok je posetilac na sajtu, informacije o njemu mogu se prikupljati pomoću "cookie-a" (kolačića) ili sličnih fajlova koje se automatski ubacuju u vaš kompjuter. Uz pomoć "cookie-a" mi prilagođavamo naš web sajt ili reklame vašim intresovanjima. "cookie" je siguran za upotrebu, to nije program koji se koristi za oštećenje fajlova i ne može naneti nikakvu štetu vašem kompjuteru i podacima. Ukoliko ne želite da primate "cookie" ili da ih zadržavate u kompjuteru, većina Internet pretraživača će vam dozvoliti da ih obrišete sa hard diska pre nego što budu ubačeni na vaš kompjuter i aktivirani. Pogledajte instrukcije na vašem Internet pretraživaču i koristite opciju "help" ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća Avon ne želi da prikuplja poverljive informacije od dece. Ukoliko roditelj ili staratelj želi da se ovi podaci ne čuvaju, može nas kontaktirati putem e-maila.

Linkovi ka drugim internet stranicama

Ne možemo garantovati sigurnost vaših ličnih podataka kada su u pitanju treće strane zato što njihovi web sajtovi i njihov način prikupljanja podataka funkcioniše odvojeno od Avon-ovog web sajta. Treće strane imaju svoje načine čuvanja i prikupljanja privatnih podataka koji su van naše kontrole. Treće strane imaju svoje polise kojima regulišu procese prikuljanja i zaštite privatnih podataka. Avon nije i ne može biti odgovoran za prikupljanje podataka koje vrše treće strane, za njihove akcije i polise koje se tiču njihovih sajtova i ne može odgovarati za sadržaj ovih sajtova i praksu čuvanja poverljivih podataka. Nijedan prenos podataka putem Interneta nije 100% siguran. Iako mi možemo zaštiti vaše privatne podatke, ne možemo garantovati sigurnost informacija koje dobijamo od vas i to ide na vaš sopstevni rizik. Kada dobijemo vaše podatke, mi ćemo preduzeti potrebne korake koji će obezbediti njihovu sigurnost u našem sistemu.

Pristupite vašim podacima

Možete pristupiti vašim podacima kada god želite da proverite ispravnost i tačnost podataka tako što ćete nas kontaktirati na način koji je opisan u daljem tekstu.

Dopuna Polise

Avon zadržava pravo izmene polise u bilo kojem trenutku i izdavanje nove polise koja će se naći na Internetu ili o kojoj ćete biti obavešteni preko drugih sredstava komunikacije. Svaka dopuna polise biće napravljena u skladu sa važećim zakonom.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za našu polisu, ili želite da nas obavestite da ne želite da koristimo vaše poverljive informacije, možete nam poslati e-mail. Mi ćemo odgovoriti na Vaš pisani zahtev u roku od 30 dana od prispeća e-maila.

Prihvatanje navedenih termina

Korišcenjem ove Avon internet stranice, pristajete na Izjavu o zaštiti privatnosti podataka. Ukoliko se ne slažete sa takvim uslovima, molimo vas nemojte koristiti naše internet stranice. Avon u svakom trenutku zadržava pravo da promeni Izjavu o zaštiti privatnosti podataka, u celosti ili delimično, bez prethodne najave. AVON COSMETICS Montenegro (navodi se kao "Avon", "avon.me ", "mi" i "naše") sastavio je ovu Izjavu o zaštiti privatnosti podataka koja će se primenjivati na korišcenje stranice www.avon.rs i bilo kojih drugih internet stranica koje su u vlasništvu Avon-a ("Avon internet stranice").